OFERTA

ZDROWY KSZTAŁT ŻYCIA

  • Oferujemy działania edukacyjne i psychoterapeutyczne z zakresu inteligencji emocjonalnej, mindfulness, work-life balance, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości.
  • Pomagamy osobom z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną w pokonywaniu wszelkich barier, aby mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
  • Kompleksowo leczymy nadwagę i otyłość, opierając się na najnowszych wytycznych naukowych w tym aspekcie.
  • Wspieramy rodziny mierzące się z problemem anoreksji

Wyróżnia nas wdrażany od kilku lat autorski program przynoszący oczekiwane, skuteczne i trwałe rezultaty w leczeniu, oparty o pracę terapeutyczną, uważność w relacji z jedzeniem, edukację dietetyczną, działania motywacyjne oraz hipnozę kliniczną i akupresurę.

Zdrowy Kształt Życia to zespół ludzi, który w sposób holistyczny zajmuje się każdą osobą, która chce żyć świadomie i w zgodzie z własnymi wartościami i przekonaniami – która chce się zatrzymać w codziennej pogoni i odnaleźć swoją drogę.

Działając budzimy nadzieję na lepsze i zdrowsze jutro, na zbalansowaną harmonię niezbędną do życia i szczęśliwego  życia.

PROJEKTY EDUKACYJNE – PROMOCJA ZDROWEGO, AKTYWNEGO I UWAŻNEGO ŻYCIA

Z naszej wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka zrodziła się chęć pokazania, że każdy może doświadczać pełni życia – zdrowia, szczęścia i harmonii duszy i ciała. Nasz zespół w sposób holistyczny zajmuje się każdą osobą, która chce żyć świadomie i w zgodzie z własnymi wartościami.


dowiedz się więcej

konsultacje dietetyczne
kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości

KOMPLEKSOWE LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

Podstawą leczenia jest nauka prawidłowej relacji z jedzeniem, czyli warsztat uważność w jedzeniu. Naszym zamiarem jest pokazanie i nauczenie nowej – zdrowszej – więzi z jedzeniem oraz pozbawienie pacjenta nadmiernej przyjemności z pokarmu, poprzez naukę uważności i wzrost świadomości działań.


jak pomagamy

WSPARCIE DLA RODZIN Z PROBLEMEM ANOREKSJI

Kluczowymi elementami skutecznego działania leczniczego są zrozumienie, właściwe działania i zmiana w stosunkach rodzinnych. Pomagamy rozpoznać i zrozumieć chorobę i skutecznie wspieramy w przebiegu leczenia anoreksji.


czytaj więcej

anoreksja wsparcie
zdrowy kształt życia usługi

HARMONIA CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA – WARSZTATY ROZWOJOWE

Uważność – wraz ze świadomością – to istotny element zrównoważonego, pełnego życia.
To również doskonała metoda radzenia sobie ze stresem w codzienności.
Naucz się uważności z Nami – a pożegnasz stres na zawsze! Zapraszamy na warsztat pn. “Zatrzymaj się w pędzie życia – 4 dni z uważnością“, gdzie doświadczysz czym jest harmonia ciała, umysłu i ducha.


o warsztatach

NASZE CELE I DZIAŁANIA = TWOJA ŻYCIOWA RÓWNOWAGA

  • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i kulturowemu, a także trudnościom i barierom edukacyjnym
  • wspieramy proces uczenia się i rozwoju umiejętności i kompetencji życiowych i społecznych XXI wieku – tak potrzebnych do rozwoju osobistego
  • aktywizujemy młodzież i dorosłych, dedykowanych przedstawicieli grup zawodowych (pracowników medycznych, edukatorów, trenerów, coachów, pracowników socjalnych), aby pobudzać ich sprawność intelektualną i psychofizyczną, inspirować do działania, do pracy nad zmianą

Zdrowy Kształt Życia to zespół, który pracuje w oparciu o innowacyjne programy edukacyjno-terapeutyczne, korzysta z samodzielnie przygotowanych, skutecznych narzędzi i materiałów edukacyjnych oraz programów, zapewniając holistyczne podejście do problemu.

Oferowane są zajęcia indywidualne i grupowe, w tym warsztaty tematyczne, tzw. spotkania z rozmową, sesje edukacyjno-terapeutyczne (godzinne i tygodniowe), zajęcia praktyczne, spotkania z ekspertami, sesje z profesjonalistami i praktykami.

Zdrowy Kształt Życia współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi, organizacjami pozarządowymi wspierającymi i promującymi edukację interdyscyplinarną i podejście oparte na terapii, stowarzyszeniami prozdrowotnymi, szkołami wyższymi i instytucjami szkoleniowymi. Organizacja położona jest w centralnej Polsce, w pięknej okolicy Nieborowa, gdzie każdy może doświadczyć najlepszej strony życia, spotkać się z własnym wnętrzem, popracować nad życiową uważnością (mindfulness) – nauczyć się jak najlepiej wykorzystać swój czas i możliwości.